سرور اختصاصی خارج - پلان اول
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core پردازنده
 • 16 گیگابایت میزان رم
 • ۲x4TB SATA یا ۲x512GB NVME میزان دیسک
 • ۳۰ ترابایت! ترافیک ماهانه
شروع از 7,490,000 ریال ماهانه
8,590,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی خارج - پلان دوم
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core پردازنده
 • 32 گیگابایت میزان رم
 • ۲x8TB SATA یا ۲x1TB NVME میزان دیسک
 • ۳۰ ترابایت! ترافیک ماهانه
شروع از 11,890,000 ریال ماهانه
12,890,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی خارج - پلان سوم
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core پردازنده
 • 32 گیگابایت میزان رم
 • ۲x8TB SATA یا ۲x1TB NVME میزان دیسک
 • ۳۰ ترابایت! ترافیک ماهانه
شروع از 14,090,000 ریال ماهانه
15,190,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی خارج - پلان چهارم
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core پردازنده
 • 32 گیگابایت میزان رم
 • ۲x8TB SATA یا۲x 960 GB NVME SW-RAID1 میزان دیسک
 • ۳۰ ترابایت! ترافیک ماهانه
شروع از 16,290,000 ریال ماهانه
17,390,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی خارج - پلان پنجم
 • AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core پردازنده
 • ۶۴ گیگابایت میزان رم
 • ۲x 500 GB SSD میزان دیسک
 • ۳۰ ترابایت! ترافیک ماهانه
شروع از 11,890,000 ریال ماهانه
26,190,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی خارج - پلان سفارشی
 • پردازنده
 • میزان رم
 • میزان دیسک
 • ترافیک ماهانه