سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - پلان اول
 • Intel® Xeon® X5650 پردازنده
 • 16 گیگابایت میزان رم
 • ۲x 500 GB HDD میزان دیسک
 • ۱ ترابایت ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی ایران - پلان دوم
 • Intel® Xeon® X5660 پردازنده
 • 32 گیگابایت میزان رم
 • ۵۰۰Gb SSD میزان دیسک
 • ۱ ترابایت ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی ایران - پلان سوم
 • Intel® Xeon® X5670 پردازنده
 • 32 گیگابایت میزان رم
 • ۲x 500Gb SSD میزان دیسک
 • ۱ ترابایت ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی ایران - پلان چهارم
 • ۲x Intel® Xeon® X5650 پردازنده
 • 32 گیگابایت میزان رم
 • ۲x 500Gb SSD میزان دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی ایران - پلان پنجم
 • ۲x Intel® Xeon® X5660 پردازنده
 • 64 گیگابایت میزان رم
 • ۲x 500Gb SDD + 2x 500GB HDD میزان دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی ایران - پلان ششم
 • ۲x Intel® Xeon® X5670 پردازنده
 • 96 گیگابایت میزان رم
 • ۴x 500 GB SSD میزان دیسک
 • 2 ترابایت ترافیک ماهانه