هاست ووکامرس ایران سی پنل

هاست لینوکس ووکامرس ایران- پلان اول
 • 1 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ووکامرس ایران- پلان دوم
 • 3 گیگابایت فضا
 • 5 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ووکامرس ایران- پلان سوم
 • 5 گیگابایت فضا
 • 10 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ووکامرس ایران- پلان چهارم
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ووکامرس ایران- پلان پنجم
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ووکامرس ایران- پلان ششم
 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس