هاست لینوکس وردپرس ایران - پلان اول

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 1 گیگابایت فضا
 • 1.5 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • NGinX وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس ایران - پلان دوم

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 3 گیگابایت فضا
 • 1.5 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • NGinX وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس ایران - پلان سوم

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 6 گیگابایت فضا
 • 1.5 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • NGinX وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس ایران - پلان چهارم

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 12 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • NGinX وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس ایران - پلان پنجم

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 20 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • NGinX وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس