هاست وردپرس خارج سی پنل

هاست لینوکس وردپرس خارج - پلان اول
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس خارج - پلان دوم
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس خارج - پلان سوم
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس خارج - پلان چهارم
 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس خارج - پلان پنجم
 • 12 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس وردپرس خارج - پلان ششم
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس