هاست لینوکس ویژه - پلان اول
 • 5 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • LiteSpeed+LSCache وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ویژه - پلان دوم
 • 10 گیگابایت فضا
 • 4 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • LiteSpeed+LSCache وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ویژه - پلان سوم
 • 30 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • LiteSpeed+LSCache وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس ویژه - پلان چهارم
 • 50 گیگابایت فضا
 • 6 گیگابایت رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • LiteSpeed+LSCache وب سرور
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس