لایسنس سی پنل - اصلی

امکان 3 بار تغییر IP

لایسنس سی پنل - اشتراکی

لایسنس cPanel غیر اصلی
با امکان آپدیت

لایسنس دایرکت ادمین - اصلی

لایسنس دایرکت ادمین اصلی
قابل استعلام از سایت دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین - اشتراکی

لایسنس دایرکت ادمین اشتراکی
هیچ تفاوتی در کارکرد با لایسنس اصلی ندارد، فقط بجای آپدیت از سرور اصلی دایرکت ادمین، از شرکت های ثانویه ۀپدیت میشود

لایسنس پلسک - Web Host Edition
لایسنس کلاد لینوکس