هاست لینوکس ارزان خارج

هاست لینوکس ارزان خارج - پلان اول
 • 100 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • 5 تعداد ایمیل
هاست لینوکس ارزان خارج - پلان دوم
 • 250 مگابایت فضا
 • 25 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • 10 تعداد ایمیل
هاست لینوکس ارزان خارج - پلان سوم
 • 500 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • 15 تعداد ایمیل
هاست لینوکس ارزان خارج - پلان چهارم
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • 30 تعداد ایمیل