ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
.ir hot!
25,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
.net sale!
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
.org sale!
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.xyz hot!
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.agency
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
.academy
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال
.biz
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.info
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.co
1,190,000 ریال
1 سال
1,190,000 ریال
1 سال
1,190,000 ریال
1 سال
.asia
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
.mobi
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
.ws
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.shop
600,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.blog
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.me
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
.club
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
.pro
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
.in
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
.app
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.co.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.net.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.org.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.gov.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.sch.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.uk
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.us
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.ca
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.online
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
.market
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.io
5,850,000 ریال
1 سال
5,850,000 ریال
1 سال
5,850,000 ریال
1 سال
.site
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains