هاست لینوکس خارج - پلان پایه

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 512 مگابایت فضا
 • 512 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • Apache وب سرور
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس خارج - پلان اول

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 1 گیگابایت فضا
 • 512 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • Apache وب سرور
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس خارج - پلان دوم

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 3 گیگابایت فضا
 • 512 مگابایت رم
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • Apache وب سرور
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس خارج - پلان سوم

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 6 گیگابایت فضا
 • 1024 مگابایت رم
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • Apache وب سرور
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
هاست لینوکس خارج - پلان چهارم

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • 12 گیگابایت فضا
 • 1024 مگابایت رم
 • 1200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • رایگان نصب وردپرس
 • Apache وب سرور
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس